Opname en ontslagbegeleiding – Apotheek VieCuriVitaal – Venlo

Apotheek VieCuriVitaal

Tegelseweg 210 5912BL Venlo Tel:077-3206490

Opname en ontslagbegeleiding

Bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis coördineert het Apotheek TransferSteunpunt (TSP) de gang van zaken rondom geneesmiddelen. Bij het TSP werken apothekersassistenten die naast het begeleiden van de opname– en ontslagmedicatie, ook voorlichting geven over geneesmiddelen tijdens de opname. Het TSP is gehuisvest in de poliklinische apotheek

Gang van zaken bij een geplande opname in het ziekenhuis

Bij een geplande opname vindt meestal een gesprek plaats op het preoperatief bureau. Hier krijgt u informatie over uw ingreep. Een apothekersassistente neemt aan de hand van gegevens uit het Landelijk Schakelpunt (LSP)/uw eigen apotheek met u door welke geneesmiddelen u op dat moment gebruikt.

Gang van zaken bij een spoedopname in het ziekenhuis

Ook als u met spoed in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt naar uw medicijngebruik gevraagd door een apothekersassistente van het TSP.

Informatie over geneesmiddelen tijdens opname

Indien u dit wenst, kunt u van één of meerdere geneesmiddelen uitgebreidere informatie aanvragen. Ook is het mogelijk een persoonlijke afspraak te maken met een van de TSP-apothekersassistenten of ziekenhuisapothekers.

Andere geneesmiddelen dan thuis

De ziekenhuisapotheek werkt met een standaard pakket geneesmiddelen. Dit kan betekenen dat u tijdens uw opname misschien andere geneesmiddelen krijgt dan u gewend bent. Deze hebben dezelfde werking; de arts is hiervan op de hoogte. Wij vragen u om geneesmiddelen van thuis NIET zonder overleg met de specialist of verpleegkundige te gebruiken.

Begeleiding van mensen met anti-stollingsmiddelen (zoals sintrom tabletten)

Indien u voor de eerste keer geneesmiddelen gaat gebruiken om de stolling van uw bloed te reguleren, krijgt u bij ontslag uitgebreide informatie hierover van de TSP-apothekersassistente.

Gang van zaken bij ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag schrijft de arts een aantal geneesmiddelen voor die u thuis gaat gebruiken. De TSP-apothekersassistente neemt deze lijst geneesmiddelen, de zogenaamde ontslagmedicatie, met u door. Hierbij kunt u eventuele vragen of problemen bespreken. Deze ontslagmedicatie wordt vervolgens naar de poliklinische apotheek of uw eigen apotheek gefaxt. Hier kunt u uw geneesmiddelen ophalen of laten bezorgen.